Checklista vid uppsägning!

Att bli uppsagd från sitt jobb är verkligen ingen rolig upplevelse för den drabbade!
Vi har utifrån de frågor vi får på Juristjourens rådgivningslinje samlat några tips och råd att ha i åtanke om det skulle hända dig.

Ingå inte avtal under press

Arbetsgivaren vill många gånger att du går med på deras förslag på överenskommelse, i samband med en uppsägning. Erbjudandet brukar vara till arbetsgivarens fördel och det presenteras ofta på ett sådant sätt att om du inte accepterar det omedelbart så kan du komma få ett sämre erbjudande i ett senare skede. Vår rekommendation, då erbjudandet inte är tillräckligt bra, är att du tar del av arbetsgivarens förslag, undersöker skäligheten i erbjudandet och sedan bestämmer dig i lugn och ro. Be att få återkomma! Konsultera snarast facklig representation eller en jurist.

Sköt kommunikationen med arbetsgivaren i skrift

Överväg noga hur du uttrycker dig och se till att få skriftlig bekräftelse på vad arbetsgivaren ger dig befogenhet att göra under uppsägningstiden eller under pågående tvist. Är du till exempel arbetsbefriad under din uppsägningstid? Se till att få en skriftlig bekräftelse!

Är uppsägningen skriftlig och är det angivet hur den ogiltigförklaras?

Det finns krav på vilken information en uppsägning ska innehålla. Uppsägningsbeskedet ska bl.a. innehålla en förklaring kring hur arbetstagaren ska gå tillväga för att ogiltigförklara uppsägningen. Det finns också krav på uppsägningens utformande, detta gör inte en muntlig uppsägning ogiltig, men kan utgöra formfel som i sig är skadeståndsgrundande. Är du offentligt anställd krävs det dock att uppsägningsbeskedet sker skriftligt för att det ska vara giltigt. Beakta noggrant angivna tidsfrister, då det inom arbetsrätten krävs att arbetstagaren agerar skyndsamt om denne vill ogiltigförklara en uppsägning.

Finns det saklig grund för uppsägningen?

Det finns för arbetsgivare två möjligheter att säga upp en tillsvidareanställd person, dessa är uppsägning av personliga skäl samt på grund av arbetsbrist.

Personliga skäl är inom arbetsrätten sådant som härleder sig till arbetstagarens personligen.
Det ska som huvudregel givits flera varningar innan förseelser från arbetstagarens sida kan utmynna i uppsägning. En uppsägning på denna grund får som huvudregel inte enbart baseras på sådana omständigheter arbetsgivaren känt till i två månader eller längre.

Arbetsbrist kan betyda flera saker. Det kan i värsta falla betyda att tjänster blir överflödiga eller omdisponeras. Regler om arbetsgivarens omplaceringsskyldighet blir viktig i dessa sammanhang och hur länge en arbetstagare varit anställd samt hur många anställda företaget har kan spela en avgörande roll.

Är du osäker på något ovan eller om det finns saklig grund för uppsägning i ditt specifika fall välkomnar vi dig att kontakta oss så berättar vi mer.

Är du i behov av juridisk hjälp?

Kontakta oss »