Claudia Bernárdzon

Titel: Jurist
Utbildning: Juristexamen Stockholms Universitet
E-post: claudia.bernardzon@stance.se
Telefon: 0765-41 00 05
Språk: Svenska, Engelska
Områden: Familjerätt, Bostadsjuridik

Kort om Claudia

Jag är uppvuxen i Jämtland och har arbetat på Stance Juristbyrå sedan våren 2018.
I grunden är jag utbildad fastighetsmäklare, men kände efter några år med fastighets- och bostadsrättsöverlåtelser att jag ville fördjupa mig i juridiken bakom alla avtal och bostadsrättsliga frågor som uppkommer. Under mina studier vid Stockholms universitet fick jag emellertid upp ögonen för ett annat rättsområde, familjerätt, som jag sedermera valde att fördjupa mig inom. Parallellt med mina studier vid Stockholms universitet hade jag ett förtroendeuppdrag som nämndeman vid Stockholms tingsrätt. Tiden som nämndeman var mycket givande och jag tror att den inblick jag fick i domstolsprocessen har bidragit till min ödmjuka inställning till att familjerättsliga tvister ofta är komplicerade. Hur ett ombud ombesörjer sina klienters ärenden får en avgörande betydelse för hela familjens tillvaro, men kanske i synnerhet för barnens. 

På Stance Juristbyrå arbetar jag främst med familjerätt med särskild inriktning på tvister rörande vårdnad, barns boende och umgänge samt även ekonomisk familjerätt. Jag strävar efter att ge varje klient ett personligt bemötande och att mitt engagemang i varje ärende ska skapa trygghet för klienten.


Du kan anlita Claudia genom att boka tid hos oss. Skriv i ärendebeskrivningen att du vill anlita Claudia Bernárdzon.


Skrivet av Claudia:
Ansvarsfördelning mellan boende- och umgängesförälder


Är du i behov av juridisk hjälp?

Kontakta oss »