Maria Hellberg

Titel: Jurist
Utbildning: Juristexamen Örebro universitet
E-post: maria.hellberg@stance.se
Telefon: 0765-41 00 07
Språk: Svenska, engelska
Verksamhetsområden: Familjerätt, arbetsrätt, arvsrätt, migrationsrätt, fordringsrätt

Kort om Maria

Mina studier på juristprogrammet har varit belagda på Örebro universitet, staden där jag också har vuxit upp. Min benägenhet att fånga uppkomna möjligheter har gjort att mina studier också har förlagts i Frankrike och Ghana. Erfarenheterna utomlands har stärkt min uppfattning om juridiken som ett viktigt verktyg till rättvisa och konfliktlösning. Överlag älskar jag att resa då det erbjuder möten med nya människor, situationer och platser.

Min största drivkraft som jurist är att hitta lösningar på uppkomna situationer och tillsammans med min klient vägleda denne genom de ibland snåriga rättsreglerna. Genom att se varje enskild persons behov så önskar jag att skapa ett förtroende och lojalitet mellan mig och min klient- verktyg som är grundpelare för ett lyckat samarbete. Tillsammans med ett förtroendeingivande bemötande och goda juridiska kunskaper är min ambition att i varje situation prestera mitt yttersta för att min klients behov och önskemål ska bli tillgodosedda.

Du kan anlita Maria genom att boka tid hos oss. Skriv i ärendebeskrivningen att du vill anlita Maria Hellberg.

Skrivet av Maria: 
Checklista vid anställning - ur ett arbetsgivarperspektiv
Undvik onödiga tvister och skriv samboavtal!
Provanställning
Arbetstillstånd - undvik fallgroparna
Omplacering på arbetsplatsenÄr du i behov av juridisk hjälp?

Kontakta oss »