Undvik onödiga tvister och skriv samboavtal!

Den senaste tiden har jag haft flertal ärenden gällande samägande och samboskap. Dessa ärenden kan vara allt annat än solklara och kan i förlängningen skapa onödiga och kostsamma tvister. För att undvika detta är det som alltid bäst att tänka efter före och jag kommer i detta inlägg gå igenom ett antal situationer som kan pareras genom upprättande av samboavtal.

1. De ”solklara” fallen
Först och främst handlar det om det s.k. ”solklara” fallet där ett samboavtal ska skrivas om man vill undvika framtida bodelning. Om ena sambon har finansierat ett boende ensam men att bostaden har införskaffats för gemensam användning dvs. för att parterna ska flytta in samtidigt, har den andra sambon vid en eventuell separation rätt till hälften av bostadens nettovärde. För att undvika en sådan situation ska alltid ett samboavtal upprättas där sambolagens regelverk om bodelning avtalas bort.

2. Parterna har gått in med olika mycket pengar/låneansvar
För det fall parterna har införskaffat en bostad med syfte att denna ska användas gemensamt, men att parterna har betalat olika mycket eller har olika stort ansvar för eventuella lån, bör parterna tänka till. För det fall inget samboavtal skrivs kommer sambolagens regler om bodelning aktualiseras och hänsyn tas inte till eventuella ägarandelar. Här bör parterna om man vill förhindra en sådan situation skriva ett samboavtal.

3. Parterna har gått in med lika mycket pengar/låneansvar
Om parterna däremot har erlagt hälften av handpenning, köpeskilling och ansvarar lika för lånen behövs inget samboavtal skrivas. Parterna ska då vid en eventuell separation ändå dela lika på eventuell vinst. Om ni däremot önskar reglera ert samägande på annat sätt än samäganderättslagens regler är det klokt att upprätta ett samägaravtal.

4. Sambo önskar köpa ut den andra sambons medsamägare
En situation som inte är helt ovanlig är att en av samborna har ägt en bostad med någon annan, kanske en förälder, och att inflyttande sambo sedan önskar köpa ut föräldern för att istället samäga bostaden med sin sambo. Här gäller det att riktigt hålla tungan rätt i mun. Rent juridisktekniskt blir endast den andel som sambon köper av föräldern samboegendom då denna andel har köpts för parternas gemensamma användning. Den andra andelen ägde ju den andra sambon innan och kan således inte bli föremål för bodelning då denna inte var avsedd för gemensam användning. Vid dessa situationer bör parterna upprätta ett samboavtal på den andelen som sambon köpte in sig i för att förhindra att sambon som köpte in sig behöver kompensera den andra för hälften av sin hälftenandel.

Det är således i de situationer när ena parten skulle kunna förlora på att den andra parten skulle kunna nå vinning på att åberopa den latenta hälftenrätten i egenskap av sambo, som man bör upprätta ett samboavtal. Glöm emellertid inte att sambolagens regler om sambos övertaganderätt fortfarande gäller för bostaden oaktat huruvida ett samboaavtal har undertecknats eller inte.

Av ovanstående står det klart att ägande i samboskap kan vara rätt knepigt. Utöver ovanstående exempel finns det såklart otaliga andra situationer som kan uppstå och inte heller sällan kan gråzoner uppkomma gällande exempelvis dolt samägande. För att undvika framtida tvister är det klokt att kontakta en jurist som kan ge rådgivning utifrån er faktiska individuella situation och upprätta juridiskt hållbara avtal därefter. Att ha tänkt till före kan nämligen bespara parterna mycket huvudvärk, både ekonomisk, tidmässig och känslomässig sådan.
Ni är välkomna att kontakta mig om ni behöver rådgivning gällande samboskap.

/Maria Hellberg, jurist 
Klicka här om du önskar komma i kontakt med Maria

Är du i behov av juridisk hjälp?

Kontakta oss »