Jessica Carvalho Åström

Titel: Jurist
Utbildning: Juristexamen Stockholms Universitet, Internationella handelshögskolan i Jönköping
E-post: jessica.astrom@stance.se
Telefon: 0765-41 00 14
Språk: Svenska, engelska
Områden: Familjerätt, bolagsrätt, bostadsjuridik

Kort om Jessica

Jag studerade inledningsvis affärsjuridik på Internationella handelshögskolan i Jönköping, under min tid där spenderade jag även en termin på ett universitet i USA. Min sista termin spenderade jag i Stockholm för att skriva masteruppsats samt ha praktik på advokatbyrån Omnia. Efter min praktik påbörjade jag även studier på juristprogrammet i Stockholm för att komplettera min examen till en juristexamen. Mina studier har varit inriktade på familjerätt och bolagsrätt. Jag är ideellt engagerad och sitter i styrelsen på föreningen Storasyster och har därigenom fler utbildningar bland annat från RFSL, våld i nära relationer samt hbtq-frågor.

Sedan examen har jag arbetat mestadels med frågor kring vårdnad, boende och umgänge med barn men även en del med ekonomisk familjerätt samt som konsult åt mindre aktiebolag. Mitt arbetssätt är lösningsorienterat och jag jobbar alltid utifrån dina individuella förutsättningar. För mig är det viktigt att ha en öppen och ärlig dialog med mina klienter. Jag är noggrann med att förklara de olika stegen i processen samt diskutera igenom de handlingar som sänds in till tingsrätten med dig som klient.

Har du frågor eller funderingar i frågor om familjerätt går det alltid bra att kontakta mig så får vi tillsammans se vilka möjliga lösningar det finns för just din situation.

Du kan anlita Jessica genom att boka tid hos oss. Skriv i ärendebeskrivningen att du vill anlita Jessica Åström.

Skrivet av Jessica:
Starta aktiebolag- Har ni skrivit aktieägaravtal?
När ett barn inte vill träffa den ena föräldern
Fastställa föräldraskap – inte lika för alla
Vårdnadsprocessen och skyddat boende
Divorce/seperation process including custody process in Sweden
Vad händer när en dom om umgänge inte följs?

Är du i behov av juridisk hjälp?

Kontakta oss »