Mattias Parnestedt

Titel: Jurist
Utbildning: Jur. kand. Stockholms universitet
E-post: mattias.parnestedt@stance.se
Telefon: 0765-41 00 05
Språk: Svenska, engelska
Områden: Bouppteckning, arvskifte, bodelning, vårdnad

Kort om Mattias

Jag är en utvandrad skåning och lundabo som tog mig till Stockholm och juridikstudier. Innan jag slog mig in på den akademiska banan provade jag många branscher. På senare tid har jag främst arbetat som gymnasielärare i svenska, engelska, juridik och företagsekonomi. Jag har även arbetat med brottsofferjourens vittnestödsverksamhet och projektet "gatujuristerna" som bedrevs i samarbete med Situation Stockholm.

Främst arbetar jag med arvsrätt, däribland bouppteckning, förvaltning för dödsbon, testamente- och laglottsfrågor. Utöver detta tar jag en hel del familjerättsliga och förmögenhetsrättsliga ärenden.

Du kan anlita Mattias genom att boka tid hos oss. Skriv i ärendebeskrivningen att du vill anlita Mattias Parnestedt.

Skrivet av Mattias:
Konsten att undvika konflikter vid en bodelning
Den administrativa sidan av döden


Är du i behov av juridisk hjälp?

Kontakta oss »