Priser

Inledande möte:

1500kr inkl. moms

Löpande debitering:

Privatpersoner: 1725kr inkl. moms/tim (domstolstaxan 2019)
Företag: 2200kr ex. moms/tim

Fasta priser:

Äktenskapsförord 2900kr (inkl. möte med jurist)
Samboavtal 2900kr (inkl. möte med jurist och upprättande av tillhörande samäganderättsavtal)
Testamente 3900kr (inkl. möte med jurist, bevittning och förvaring)
Gåvobrev 2900kr (inkl. möte med jurist och bevittning)
Skuldebrev 2900kr (inkl. möte med jurist och bevittning)

Är du i behov av juridisk hjälp?

Kontakta oss »