Therese Pehrsson

Titel: Jurist
Utbildning: Juristexamen Uppsala Universitet
E-post: therese.pehrsson@stance.se
Telefon: 0765-41 00 06
Språk: Svenska och engelska
Verksamhetsområden: Familjerätt, ekonomisk familjerätt och arvsrätt

Kort om Therese

Jag kommer ursprungligen från Uppsala och har avlagt jur.kand. examen vid Uppsala universitet. Under mina studier inriktade jag mig på internationell arvsrätt, barnrätt och fastighetsrätt.

På Stance arbetar jag främst med familjerätt (vårdnad, boende, umgänge) och ekonomisk familjerätt (bouppteckningar, arvsskiften, testamenten, bodelningar efter skilsmässa och separation). Familjerätten har alltid legat mig varmt om hjärtat och är den största anledningen till varför jag utbildade mig till jurist. Att trygga upp tillvaron i sin familj är viktigt för att undvika tvister i möjligaste mån och jag hjälper gärna till när juridiska frågor dyker upp i livets föränderliga tillvaro. Som jurist försöker jag, tillsammans med min klient, hitta en snabb och optimal lösning, självklart med beaktande av klientens speciella förutsättningar.

Du kan anlita Therese genom att boka tid hos oss. Skriv i ärendebeskrivningen att du vill anlita Therese Pehrsson.

Skrivet av Therese:
Skillnaden mellan vårdnad, boende och umgänge
Uppsägning av hyresrätt vid sambosperation
Vad händer med arvet när jag flyttar utomlands? - kort genomgång av den nya arvsförordningen
Äktenskapsförord - att avtala bort giftorätten
Framtidsfullmakt – utse din egen ställföreträdare!

Är du i behov av juridisk hjälp?

Kontakta oss »